Visie

Wij volgen de visie van het VSV OLVG West

  • Wij staan voor een zo veilig mogelijke bevalling, waarbij de fysiologische benadering uitgaat van de kracht van de vrouw. Wij borgen de continuiteit van de baring.
  • We vertrouwen elkaars expertise en respecteren elkaars autonomie. Dit betekent: fysiologie in de eerste lijn, pathologie in de tweede lijn.
  • Een groeiende groep vrouwen bevalt momenteel in de tweede lijn en wordt dus door zowel eerste als tweede lijn gezien. Wij geloven dat voor het grootste deel van deze groep de fysiologie van het baringsproces geborgd kan worden.
  • Wij staan ervoor dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zo efficient mogelijk wordt ingevuld.
  • Op korte termijn willen wij werken aan optimalisering van de samenwerking bij elke baring die gezamenlijke zorg behoeft (werken in het grijze gebied).
  • Op langere termijn voorzien wij een verschuiving van zorg en verantwoordelijkheden van tweede naar eerste lijn. Dit willen we zorgvuldig onderzoeken in samenwerking met alle betrokkenen en belanghebbenden door gebruik te maken van Pilots.
  • Als VSV staan wij voor openheid en transparantie in onze samenwerking.